فروش ویژه آرشیو دانشجویی فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری ارزان سرا

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي كشور

دانلود پاورپوینت ضرورت تهيه نقشه كاداستر در حوزه هاي روستايي كشور

فقـر اقتصـادي حـاكم برجوامــع روسـتايي واز سـوئي بافـت فرســوده و غيـر اسـتاندارد مسـاكن روســتايي كشـور از جملـه موانـع بــراي  توسعه فيزيكي كالبدي اين نقاط به حساب مي آيد . روستائيان  براي دستيابي به يك منبع مالي و حمايتي نظير وام هاي بانكي كشـور  نيـاز  به برخورداري از اوراقي كه هويت و مالكيت اينگونه بناها را تضمين كند ،دارند ؛ چرا كه اصلي ترين ملاك  معيار بـراي هويـت يـابي يـك مسكن برخوردار بودن آن واحد از معياری بنام سند مالكيت مسكن مورد نظر مي باشد . متاسفانه به سبب شرايط تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي حاكم بر جوامع روستايي اين مهم تاكنون آنچنان كـه شايسـته اسـت  محقـق  نگرديده است ولي با حركت هاي مهمي چون صدور سند مالكيت بر اماكن روستايي كه بنياد مسكن نيز بنـوعي از متوليـان آن بـه حسـاب مي آيد می توان برخورداري از يك شرايط مناسب براي استفاده روستائيان از تسهيلات بانكي كشور اميدوار بود. سيستم كاداستر و بهره گيري از آن مي تواند زمينه را براي صدور سند بر اماكن مسكوني روستايي فراهم نموده و ما در اين كانون ها شاهد كاهش و و يا از بين رفتن ناعدالتي حاكم بين دو جامعه روستا و شهر حتي در دريافت از منابع ملي كشور باشيم .

نقش كاداستر و توسعه پايدار روستايي

هنگامي كه از توسعه پايدار بحث مي گردد ، مهم ترين مقوله پايداري آن در روندي طولاني مـي باشـد ؛ در حقيقـت در اسـتراتژي توسـعه پايدار بدنبال تغييرات ساختاري و بنيادي در نظام و سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي حاكم بر محيط طبيعي و انسـاني مـي باشـيم  ، بطوريكه اين روند متضمن يك رو يه مثبت و با ثبات براي حفظ محيط زيست و ايجاد شرايطي متعادل و متناسب براي زيست انسان هـاي ساكن در آن محيط باشد . استراتژي توسعه پايدار با اعمال مديريت بهينه و بكارگيري عوامل و نهادهايي اجرايي و فني ، بـا طراحـي درسـت سعي در توسعه ، ترقي و پيشرفت جامعه حال و آينده دارد . استراتژي توسعه پايدار روستايي يك فرآيند بلند مدت است كه در نتيجه آن ؛ توسـعه كشـاورزي نيـز مـي توانـد محقـق گـردد . در توسـعه روستايي هدف عمده كاهش نابرابري هاي موجودو شكاف هاي روبه افزايش بين دو جامعه شهر و روستا مي باشد .

جامعه روستايي كشورهاي درحال توسعه را كه مي توان از جمله فقيرترين افراد جامعه انساني تلقي نمود و در اين ميان توسـعه پايـدار  بـا اين روي كرد ؛ نتيجه مورد انتظار در آن را تامين نياز مندي هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي اين افراد دانسته و سـعي در ايجـاد  جامعـه اي مرفه با ارتقاء سطح كيفيت كمي و كيفي زندگي آنان وكاهش نابرابري هاي حاكم و فقر رو به افزايش در اين جوامع  را مـد نظـر دارد ؛ ايـن امر مي تواند با توسعه زير ساخت ها ، ايجاد امكانات و ساير عوامل توسعه اي محقق گردد و شرايط را براي حفظ و ثبات منابع انسـاني و اجتماعي و طبيعي در كشور علي الخصوص جوامع روستايي فراهم نمايد از پيش شرطهاي ضروري براي توسعه پايدار روستايي در اولين ركن شخصيت دهـي ، توجـه و بـه هويـت ايـن جامعـه متفـاوت از شـهر مي باشد .

در حاشيه ماندن و تضعيف و از بين رفتن  ثبات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه روستايي و عدم ارزش دهي مناسـب بـه آن و نبـود  مشوق هايي براي ايجاد و تقويت حس مشاركت در ميان افراد جامعه روستايي؛ نتيجه تلخي همانند شرايط حاكم بـر جامعـه امـروز را بـه ارمغان نخواهد آورد . ايجاد، تقويت و ايجاد مسئوليت پذيري هريك از آحاد جامعه روستايي و دخيل دانستن آنان در تعيين سرنوشت خـود و كشور امري مهم و ضروري مي باشد . رفع مسئوليت و فقدان امتيازات مادي و معنوي از اين جامعه بنوعي شرايط تبديل اين جامعه را بـه يك جامعه منزوي و توسعه نيافته ايجاد خواهد نمود . فقدان مالكيت شخصي ، هميشه دغدغه خاطر و نگراني تك تك افراد روستايي كشور از گذشته تا حال بوده است و اين امر دخالت آنـان را در روند توسعه و عمران روستايي كشور را با ندي و اخلال رو برو نموده است . ايجاد و ارزش دهي به وضعيت مالكيت املاك و اهميت به مالكيت شخصي بـه صـورت قـانوني و درسـت مـي توانـد در كـاهش و رفـع نگراني ها و چالش هاي پيش روي جامعه روستايي موثر بوده باشد .

شامل 11 اسلاید powerpoint


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
powerpoint_885359_8277.zip79.4k

دانلود پاورپوینت ایمنی برق

دانلود پاورپوینت ایمنی برق  در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد كه جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت ميگيرد. برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود. ۱- با ولتاژهاي بالا          &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت اسکوپ کردن ( انواع ، روش ها )

دانلود پاورپوینت اسکوپ کردن ( انواع ، روش ها ) تاریخچه اسکوپ کردن نما های سنگی اتصالات دوغابی سنگ با نما به این شکل بود که پس از مدتی سنگها با جذب آب کمتر مثل گرانیت از نما جدا می شد و از روی نما می افتاد . پس از آن برای حل این مشکل سنگ را به نما پیچ و رول پلاک می کردند اما پیچ پس از مدتی زنگ می زد و موجب خراب شدن سنگ می شد . اسکوپ کردن سنگ نما به مجموعه عملیاتی که موجب اتصال بهتر سنگ نما به ملات و بدنه پشت آن شود را اسکوپ می گویند. انواع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت چگونگی گذر جریانات هوا در اطراف ساختمان ها

دانلود پاورپوینت چگونگی گذر جریانات هوا در اطراف ساختمان ها اگر ساختمان ها بخشی از یک منطقه شهری باشند الگوی حریان هوادر برخورد با آن ها به نظام هندسی به ویژه نسبت ارتفاع  و فاصله ساختمان ها بستگی دارد الف-فاصله ساختمان ها  از یکدیگر زیاد، الگوی جریان هوا مشابه با ساختمان های مجزا ب-فاصله ساختمان ها  نزدیک به  یکدیگر پ-فاصله ساختمان ها از موارد بررسی شده نیز نزدیک تر جریان اصلی هوا ضعیف شده و از بالای ساختمان می گذرد و یک جریان چرخش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس