فروش ویژه آرشیو دانشجویی فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری ارزان سرا

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق کلیات مشخصات اجرای عملیات شبکه های گازرسانی

دانلود تحقیق کلیات مشخصات اجرای عملیات شبکه های گازرسانی

1 ـ‌ تجهيز كارگاه

2 ـ‌ تهيه نقشه اجرائي و تعيين مسير لوله گذاري و پياده نمودن آن

3 ـ شكافتن آسفالت

4 ـ حفر كانال ( ترانشه )

5 ـ‌ زنگ زدائي و عايقكاري لوله ها

6 ـ روش بارگيري ،‌ حمل و تخليه لوله هاي عايقكاري شده ـ شيرها و اتصالات

7 ـ دسته كردن ،‌ريسه چيدن و رديف كردن لوله ها

8 ـ آماده سازي لوله ها قبل از جوشكاري

9 ـ جوشكاري

10 ـ بازرسي فني جوشها بوسيله عكسبرداري

11 ـ گذاشتن لوله هاي جوشكاري شده بداخل كانال

12 ـ پر كردن كانالها بعد از لوله گذاري

13 ـ بازسازي مسير بحالت اوليه

14 ـ عبور از موانع اتوبانها ،‌راه آهن

15 ـ ساختن حوضچه شيرها و اتصالات عايق

16 ـ نصب علائم

17 ـ آزمايشات خطوط لوله گاز نصب شده

18 ـ بازديد كلي و اتصال به شبكه گازدار موجود و تخليه هوا و جايگزيني گاز و راه اندازي

19 ـ رعايت حريم اختصاصي خطوط لوله ( رايت ـ اف ـ وي )

 

 

اجراي كليه عمليات شبكه هاي گازرساني بايستي مطابق مشخصات فني زير تحت نظارت و تائيد مهندس يا نماينده او انجام گردد .

1 ـ‌ تجهيز كارگاه

براي شروع عمليات لوله گذاري بايستي ابزار و لوازم لازم كه به تائيد مهندس يا نماينده او تكافوي شروع اجراي كار را بنمايد تهيه نموده بعلاوه دفتر كارگاهي پيمانكار و دستگاه نظارت ـ‌ محل انبار كارگاه و نگهبان باندازه كافي و ساير موارد مربوطه مهيا شود .

2 ـ‌ تهيه نقشه اجرائي و تعيين مسير لوله گذاري و پياده نمودن آن

پيمانكار بايستي زير نظر مهندس يا نماينده او با توجه به نقشه هاي  و نقشه هاي  تهيه شده از طرف كارفرما و اطلاعات ماخوذ از سازمانهاي آب و برق و تلفن و غيره مسير مناسبي جهت حفر كانال لوله گذاري انتخاب نمايد سپس با تائيد مهندس يا نماينده او اين مسير روي يك نسخه ترانسپارت نقشه هاي  معابر مسير لوله گذاري كه در اختيار پيمانكار قرار گرفته است ترسيم گردد . قبل از شروع حفاري لازم است ابتدا تعدادي حاله آزمايش در مسير انتخاب شده حفر گردد تا در صورتي كه مناسبترين مسير تشخيص داده شد اجازه حفاري كانال از طرف مهندس يا نماينده او صادر شود در غير اين صورت در قسمتهائي كه لازم است مسير محل حفر كانال تغيير مي يابد . پس از تصويب نهائي نقشه اجرائي توسط مهندس يا نماينده او پيمانكار بايستي دو نسخه اوزاليد از آن را براي گروههاي نظارت تهيه نمايد .

در خطوط كمربندي ( شبكه 250 پوندي ) ممكن است از نقشه هاي  استفاده شود .

در اين صورت فقط دو سري نقشه اوزاليد از نقشه هاي اجرائي به مقياس  تحويل پيمانكار خواهد شد .

 

3 ـ شكافتن آسفالت

اين عمل پس از تعيين مسير و بوسيله ماشين آسفالت شكافي يا كمپرسور انجام مي شود قطعات شكافته شده بايد هنگامي برداشته شود كه عمل حفاري كانالها متعاقب آن انجام گيرد . ضمناً قطعات آسفالت بايد بلافاصله بعد از برداشتن بخارج از محيط كار و محلي كه از نظر شهرداري بلامانع است حمل گردد . ممكن است در بعضي از خيابانها يا پياده روها بجاي آسفالت از موزائيك يا سنگ فرش استفاده شده باشد در اين صورت بايد سعي نمود كه حداقل خسارت بآنها وارد شود .

4 ـ حفر كانال ( ترانشه )

ـ كندن كانال بوسيله بيل و كلنگ و ابزار دستي انجام مي شود در صورت اطمينان از عدم وجود تاسيسات زيرزميني و پيشنهاد پيمانكار با تائيد مهندس يا نماينده او استفاده از بيل مكانيكي مجاز خواهد بود .

ـ حداقل عمق كانال يكصد و ده سانتيمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتيمتر بعلاوه قطر لوله مطابق نقشه استاندارد شماره SM – 6021/NO.4 خواهد بود .

ـ در نقاطي كه مي بايست عمليات جوشكاري و عايقكاري و عبور لوله ها با غلاف فولادي در داخل كانال انجام شود ابعاد كانال بايد آنقدر باشد تا جوشكار يا عايقكار بتوانند در داخل آن براحتي كار كنند .

ـ‌ در محل هائي كه لوله گاز بايد از موانع زيرزميني ( بجز كابل برق و خطوط لوله ايكه داراي مواد قابل اشتعال مي باشد ) از قبيل حوضچه هاي مخابراتي ،‌ لوله هاي آب و غيره عبور نمايد بايستي روي لوله گاز 40 سانتيمتر تا زير مانع فاصله داشته باشد . در صورت محدوديت اين فاصله با نظر مهندس يا نماينده او قابل تغيير تا 35 سانتيمتر مي باشد . در موارد برخورد با كابل برق و خطوط لوله محتوي مواد قابل اشتعال مطابق مقررات حريم مصوبه هيئت مديره و نظر مهندس عمل خواهد شد .

ـ پيمانكار مسئول رعايت كليه موارد ايمني در حين عمليات حفاري براي عابرين و ساكنين محل و همچنين كاركنان خود بوده كه در نتيجه ملزم به استفاده از اين نوع وسائل از قبيل تابلوهاي اخطاركننده و آگاهي دهنده ،‌ پايه هاي مجهز به طناب كشي و استفاده از چراغهاي چشمك زن گردان ( در خيابانها ) و يا نوار شبرنگ در شب مي باشد طبق نقشه شماره SM – 6021/NO.14‌ ، SM – 6021/NO.13

ـ مقدار طول كانال باز بنابر مقتضيات مكاني و زماني با نظر مهندس يا نماينده او تعيين مي شود .

ـ پيمانكار موظف به ايجاد پوشش ، تخته كشي ،‌ حائل و پايه براي كانالهاي نامطلوب كه داراي ريزش است از شروع كندن تا هنگام پر نمودن آنها مي باشد .

ـ در معابري كه دو طرف آن لوله گذاري مي شود حفاري همزمان در دو طرف آن مجاز نمي باشد .

5 ـ‌ زنگ زدائي و عايقكاري لوله ها

اجراي عمليات زنگ زدائي و عايقكاري گرم يا سرد لوله ها مطابق مشخصات فني و دستورالعملهاي مندرج در فصل دوم مي باشد .

6 ـ روش بارگيري ،‌ حمل و تخليه لوله هاي عايقكاري شده ـ شيرها و اتصالات

الف ـ لوله ها بايستي با وسائل و تجهيزات مناسبي بارگيري شده و براي چيدن آنها روي وسيله نقليه از بالشتك هاي مناسب استفاده شود .

ب ـ چيدن لوله ها روي وسيله نقليه از نظر تعداد و روش چيدن بايستي چنان باشد كه در اثر وزن لوله ها و حركت هيچگونه آسيبي به عايق لوله وارد نشده بطوريكه رعايت كليه ضوابط ايمني حمل و نقل و ترافيك شده باشد .

ج ـ زمان حمل و نقل لوله هاي عايق شده با نظر مهندس و نماينده او تعيين خواهد شد .

د ـ تخليه لوله ها از وسيله نقليه با وسائل و تجهيزات مناسب لوله هاي عايق شده بايستي انجام گردد . چيدن و انبار نمودن لوله هاي عايق شده بايد چنان باشد كه لوله هاي عايق شده با سطح زمين تماس نداشته و بين لوله ها بالشتك مناسب تعبيه گردد .

هـ ـ لوله هائي كه روي هم چيده مي شوند بايستي از يك قطر بوده و ارتفاع لوله هاي چيده شده بسته به قطر لوله توسط مهندس يا نماينده او تعيين مي گردد .

شامل 56 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahgigh_597038_9467.zip981.2k

دانلود مقاله ساختار اتم و مولکول

دانلود مقاله ساختار اتم و مولکول ساختار اتم: دلایل تجربی بسیار زیادی وجود دارد که نشانه تجزیه پذیر بودن اتم است مثل الکتریسیته- پرتوهای کاتودی- مواد رادیواکتیو- الکترولیز ذرات ریز اتمی: عبارتند از الکترون- ،پروتون+ و نوترونخنثی        الکترون me= 1/6×10-28g        پروتون mp=1/6×10-24g        نوترون mp=mn عدد اتمی(Z): بر تعد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود تحقیق روشهای حذف آهن از آب

دانلود تحقیق روشهای حذف آهن از آب	با توجه به اینکه آب یکی از مهمترین و پر مصرف ترین ماده در جهان است، بنابراین سلامت آن حائز اهمیت است.از گذشته دور تصفیه آب مدنظر بوده و روشهای متفاوتی برای این امر به وجود آمده است. عناصر و ترکیبات مختلفی در آب ممکن است وجود داشته باشد که بعضی از این ترکیبات برای بدن زیان آور است و همچنین ممکن است در صنعت ایجاد مشکل کنند . ناخالصی در آب شامل ایجاد بو و مزه نامطبوع در آب ،ایجاد لکه روی لباس ، ایج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله درباره جوش اولتراسونیک

دانلود مقاله درباره جوش اولتراسونیک در صنعت عصر حاضر ، جوشکاری یک فرایند پیشرفته محسوب می شود . امروزه علم و هنر جوشکاری حوزه وسیعی از تحولات و فرآیندهای مورد استفاده بشر را در بر می گیرد . استفاده از این متد در قطعات بسیار ظریف الکترونیکی تا به سازه های عظیم فلزی رایج می باشد و همین امر سبب گشوده شدن راههای جدیدی به صنعت نوین و اتوماسیون سیستم ها رایج گردیده است . استفاده از تجهیزات مکانیزه و نیمه مکانیزه جوشکاری سبب آزادی قش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس