فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری

دانلود پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت

دانلود پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت نمودارروابط تعریف: دیاگرام روابط یک تصویر عینی ازنقشه هااست که چگونگی علت واثرگذاری لینک های مختلف،مسائل چندمتغیره ونتایج موردنظررادرمجموعه نمایش میدهد. ایجادیک نمودارروابط: 1-برای هر عنصری که با موضوع درگیرمیشود یک  نماد به نموداراضافه کنیم 2-هرعنصر را با بقیه مقایسه کنیم.ازتاثیر فلشها برای اتصال عناصرمرتبط به هم استفاده کنیم(تاثیری هرعنصررابرعنصردیگرنمایش دهیم) اگر2عنصربریکدیگرتاثیرمیگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک

دانلود پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک دیدگاه سیستماتیک دنیای اطراف ما از کل هایی به نام سیستم تشکیل شده است. سیستمها خواصی دارند که صرفا ازجمع خواص اجزا تشکیل نمی شوند. هدف سیستم تعیین کننده اجزاء مناسب و روابط مفید است. مرز سیستم مجموعه اجزاء داخل سیستم را از اجزاء خارج سیستم جدا می کند. مرز سیستم مفهومی مجرد است و با مرزهای اداری، حقوقی و یا جغرافیایی متفاوت است. برای درک پدیده های اطراف باید سیستم ها و روابط مناسب اجزاء و علل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت مفاهيم سيستم و مدل

دانلود پاورپوینت مفاهيم سيستم و مدل سيستم چيست؟ يك گروه يا دسته از عوامل و اجزاء مرتبط كه با يكديگر تعامل داشته و تجميع‌پذير بوده تا به هدف مشخص برسند را سيستم گويند. انواع سيستم 1)سيستم حلقه باز (Open-Loop): سيستمي كه قادر به كنترل عمليات خود نيست. سيستمي كه فاقد عناصر مكانيزم كنترل يا بازخور باشد. 2)سيستم حلقه بسته (Close-Loop): سيستمي كه داراي عناصر مكانيزم كنترل و بازخور باشد. 3)سيستم‌هاي باز (Open Systems): س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین به عنوان سیستم های فعالیت

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین به عنوان سیستم های فعالیت چالش های زنجیره تامین، پنج وظیفه برای مدیریت در این بخش، با برخی روش های بهبود عملکرد زنجیره های تامین آشنا می شویم. در اثر گسترش دنیای رقابتی، مدیران زنجیره با پنج چالش روبرو هستند که در قالب پنج وظیفه مدیران شرح داده خواهد شد: وظایف مدیریت 1.طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک 2.پیاده سازی روابط مشارکتی 3.تحمیل شراکت های زنجیره تامین 4.مدیریت اطلاعات زنجیره تامین 5.زدودن هزینه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت Succeeding as a Systems Analysts

دانلود پاورپوینت Succeeding  as a Systems Analysts Relationship between system analyst’s skills and SDLC phases Interpersonal skills Project identification and selections phase Project initiation and planning phase Analytical skills Analysis phase Management skills Design phase lTechnical skills Implementation phase Maintenance phase Analytical skills for System analysts We will focus on four sets of analytical skills. They are: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت بهینه سازی شبیه سازی به کمک روش شاخه و کران

دانلود پاورپوینت بهینه سازی شبیه سازی به کمک روش شاخه و کران —یک آزمایش شبیه سازی، یک آزمایش یا مجموعه ای از آزمایش هاست که در آن تغییرات معناداری در متغیرهای ورودی مدل شبیه سازی داده می شود، بطوریکه ما می توانیم دلایل تغییرات متغیر(های) خروجی را مشاهده کرده و بشناسیم. تعریف بهینه سازی شبیه سازی فرایند یافتن بهترین مقادیر متغیر ورودی از میان تمامی حالات ممکن، بدون ارزیابی صریح هر حالت، بهینه سازی شبیه سازی است. هدف بهینه سازی شبیه سازی، در یک آزمایش شبیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت ساز و كار تداوم حيات سازمان ها در محيطهاي پويا

دانلود پاورپوینت ساز و كار تداوم حيات سازمان ها در محيطهاي پويا تعريف محيط سازمان در نگرش سيستمي محيط مجموعه شرايط و عوامل خارجي موثر بر سازمان مي باشد. محيط پديده هاي اطراف سازمان مي باشد. محيط تصور مدير از پديده هاي پيرامون سازمان مي باشد نه خود ان پديده ها. محيط به عواملي كه خارج از سازمان قرار دارند،ولي تا اندازه اي در عملكرد ان دخالت دارند. تعامل سازمان ومحيط در مفاهيم سيستمي ،به سيستم تعاملي سازمان و محيط ان ،سيستم برين اطلاق مي شود. متغير ها و پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت اطلاعات منبعی است که به وسیله سیستم های اطلاعاتی تولید می شود و برای عملیات و مدیریت در سازمان ها حیاتی و اساسی است.  اطلاعات عبارت است از داده هایی که پردازش شده و برای «کاربر» دارای معنا هستند. سیستم، مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته است که برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر فعالیت دارند. با این دو تعریف، به راحتی می توان «سیستم های اطلاعاتی سازمان» را تعریف کرد. سی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام 5S

دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام 5S  5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره ور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت کارکرد رسانه های جمعی

دانلود پاورپوینت کارکرد رسانه های جمعی الف) کارکرد نظارتی ب) کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ ج) کارکرد سرگرم‌سازی و پرکردن اوقات فراغت د) کارکرد نوگرایی و توسعه هـ) کارکرد همگن‌سازی و) کارکرد راهنمایی و رهبری ز) کارکرد بحران‌زدایی ح) کارکرد آگاه‌سازی ط) اعطای پایگاه اجتماعی ی) حمایت از هنجارهای اجتماعی؛ (وظیفه اخلاقی) ک) انتقال میراث‌های فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر؛ ل) نقش و کارکرد بیان عقاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(30):

آخرین محصولات فروشگاه