فایل استوری فروش ویژه آرشیو دانشجویی فایل استوری فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه ارزان سرا فایل استوری فایل استوری

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله ابيراهي در عدسي

دانلود مقاله ابيراهي در عدسي در سیستمهای نوری هر انحرافی از تصویر کامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می‌شود که این انحراف برای نور تکرنگ شامل ابیراهی کروی ، ابیراهی کما ، انحنای میدان ، اعوجاج و آستیگماتیسم می‌باشد. نور مرکب علاوه بر ابیراهیهای مذکور ابیراهی رنگی نیز خواهد داشت در سيستمهاي نوري هر انحرافي از تصوير كامل تحت عنوان ابيراهي مطرح مي‌شود كه اين انحراف براي نور تكرنگ شامل ابيراهي كروي ، ابيراهي كما ، انحن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود مقاله معادله برنولی

دانلود مقاله معادله برنولی معادله برنولی در مکانیک سیالات رفتار شاره را در جریان یکنواخت توضیح می‌دهد. صورت اولیه این معادله چنین است: در این معادله: v سرعت شاره g شتاب گرانش زمین h ارتفاع از نقطه‌ای دلخواه در جهت گرانش زمین p فشار در شاره ρ چگالی شاره و b عددی ثابت معروف به «ثابت برنولی» است. معادله بالا به شرطی درست است که جریان پایا ، ناوشکسان و تراکم‌ناپذ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود تحقیق معرفي پديده كاويتاسيون

دانلود تحقیق معرفي پديده كاويتاسيون نيوتن اولين فردي بود كه بطور تصادفي در سال 1754 در حين آزمايش عدسيهاي محدب به پديده كاويتاسيون و تشكيل حباب در مايعات برخورد كرد ولي نتوانست علت آن را شناسايي كند. او مشاهدات خود را چنين بيان كرده است: «در مايع بين عدسيها، حبابهايي به شكل هوا بوجود آمده و رنگهايي شبيه به هم توليد كرده كه اين حبابها نمي‎تواند از جنس هوا باشد زيرا مايع قبلاً هوا زدايي شده است.» نيوتن تشخيص داد كه ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود تحقیق بعضي از كاربردهاي قانون دوم ترموديناميك

دانلود تحقیق بعضي از كاربردهاي قانون دوم ترموديناميك در اين بخش ما تعداد بيشتري از نتايج قانون دومترموديناميك را بوسيله محاسبات تغييرات آنتروپي همراه با يك جريان گوناگون آزمايش مي كنيم . براي سادگي كار ، ما توجه خود را به يك تركيب سيستم بسته جلب مي كنيم . حالتي كه بوسيلة دو متغير از سه متغير V و T و P مشخص مي شود .   انتخاب متغيرهاي مستقل : تركيب دو قانون اول و دوم نيازمند اين است كه تغييرات ديفرانسيلي در انرژي داخلي به صورت زير باشد . ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود تحقیق انرژی آب

دانلود تحقیق انرژی آب چرخهاي آبي مصرف آب به عنوان دومين منبع انرژي (بعد از آتش) براي بشر محسوب مي‎شود. از اين‎رو چرخهاي آبي در تاريخ توسعه و مصرف انرژي، نقش مهمي ايفا مي‎كنند. چرخهاي آبي دستگاه‎هاي مكانيكي ساده‎اي هستند كه ما مي‎توانيم براي درك برخي مفاهيم هم و كليدي از آنها ياري جوئيم.   انرژي جنبشي براي درك و روشن شدن، مطلب را با مثال ساده‎اي آغاز مي‎كنيم. اگر در حال عبور از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق تجزيه و تحليل اثر بار حرارتي يك لوله‌گرمايي

دانلود تحقیق تجزيه و تحليل اثر بار حرارتي يك لوله‌گرمايي از زماني كه بحران انرژي در سال 1973 مطرح گرديد، صنايع مختلف تلاششان در جهت حفظ و نگهداري انرژي روز به روز افزونتر گرديد. لوله‌هاي گرمايي پس از آنكه در سال 1964 شناخته شدند در زمينه هاي فراواني به كار برده شدند. مزيت لوله‌گرمايي، مقدار بالاي گرمايي است كه بدون بهره گيري از هيچ گونه نيروي خارجي از ميان يك سطح مقطع كوچك و در يك فاصله قابل توجه انتقال داده مي شود [1]. بعلاوه، طراحي ساده و سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق درباره کشش عمیق

دانلود تحقیق درباره کشش عمیق كشش عميق از مهمترين فرايند هاي شكل دادن ورق است كه به طور وسيعي در تغيير شكل ورقهاي فلزي وتبديل آن به قطعات توخالي به كار مي رود دراين فرايند تغيير ضخامت ورق بسيار اندك است به طوري كه معمولا سطح قطعه كشيده شده تقريباً  با سطح ورق اوليه مطابقت دارد . اساساً فرايندهاي شكل دادن كه براي تغيير ورق ها به كار مي رود با فرايندهاي شكل دادن حجيم متفاوت است در فرايند هاي شكل دادن ورق معمولا حالت كشش غال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق نیروی شناوری

دانلود تحقیق نیروی شناوری آيا تاکنون فکرکرده ايد که چرا برخی چيزها درون آب شناور هستند امابرخی ديگر ته آب مي افتند؟ يا چرا چوب روی آب شناور ولی يک ميخ آهنی ته ظرف آب می افتد و يااينکه آيا امکان دارد يک قطعه آهن شناوربماند تمامی اين موضوعات به نيرويی مربوط می شود که ارشميدس دانشمند يونان باستان کشف کرده است. قانون ارشمیدس و نیروی شناوری:  نیروی شناوری نیرویی است که از طرف آب بر جسم و به طرف بالا (خلاف جهت جاذبه) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق آناليز حساسيت رگولاتور فشارCNG

دانلود تحقیق  آناليز حساسيت رگولاتور فشارCNG با بروز و ظهور مشکلات ي نظ ير آلودگ ي هوا و کاهش ذخائر سوخت هايمايع نظ ير بنز ين و گازوئ ي ل، استفاده از گاز طب يع ي فشردهبه عنوان سوخت جا يگزين در خودروها جامه عمل پوش يده است .خودروهايي که اکنون از گاز طب يعي فشرده استف اده م ي نمايند، خودروهاي تبد يلي م ي باشند؛ بد ين معني که بر رو ي آن ها تجه يزات ينصب م ي گردد تا خودرو امکان استفاده از گاز طب يع ي فشرده راداشته باشد . اين تجه يزات ک يت تبد ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق كشش و فشار

دانلود تحقیق كشش و فشار در اين مقاله ما به چيزي خواهيم پرداخت كه مي‌توان آن را تأثيرات دروني نيروهايي كه بر يك جسم عمل مي‌كنند، خواند. ديگر همچون استاتيك، فرض نخواهيم كرد كه اجسام كاملا صلب هستند، به عكس، محاسبة تغييرات شكل اجسام مختلف تحت نيروهاي متفاوت يكي از مشغله‌هاي اصلي ما در مطالعة استحكام مواد خواهد بود.   ميلة تحت فشار محوري ساده‌ترين مورد براي بررسي در ابتدا يك ميلة ابتدائا صاف فلزي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(10):

آخرین محصولات فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس