فروش ویژه آرشیو دانشجویی فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری ارزان سرا

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت جریان آب در خاک

دانلود پاورپوینت جریان آب در خاک جریان آب در خاک (تراوش ،زه خاک،seepage) ، تابع قانون برنولی است. 1-اختلاف ایستایی کامل باعث ایجاد جریان میشود. 2-جریان از نقطه ای با ایستایی بیشتر به سمت نقطه با ایستایی کمترجریان دارد. 3-علت افت ایستایی انرژی آب در اثر عبور از بین ذرات کم میشود. قانون دارسی –ویسباخ در مورد جریان آب در خاک: قانون دارسی سرعت ظاهری جریان آب را در خاک به شیب ایستایی و جنس خاک ربط میدهد نحوه ی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت انديکاتريکس(Indicatrix)

دانلود پاورپوینت انديکاتريکس(Indicatrix) شکلی هندسي هستند که مبين بزرگی ضريب شکست و جهت ارتعاش نور عبوری در هر نقطه در داخل بلور می باشد. بيضی هست که در آن اندازه بردارها از مرکز بيضی تا سطح آن مبين بزرگی و جهت ارتعاش نور عبوری در آن نقطه خاص می باشد. انديکاتريکس در بلورهاي يک محوری يک جسم بيضوي دوار است که محور نوري، محور چرخشي آن است. دو ضريب شکست اصلي ω وε بر دو محور اصليx  و z منطبق است که به ترتيب پرتوهای نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت ديناميك پرواز

دانلود پاورپوینت  ديناميك پرواز يكي از مباحث اصلي در پرواز وسايل پرنده( اعم از هواپيما، موشك، هليكوپتر و ...) ديناميك پرواز است. اين مبحث شامل سه موضوع اصلي زير مي‌باشد: الف- كارايي يا عملكرد پروازي(Performance) ب- پايداري و كنترل (Stability & Control) ج- آيرو الاسيسيته (Aeroelasticity) در مباحث كارايي عمدتا تعادل نيروها مد نظر بوده و موضوعات در محدوده زماني ساعت بررسي مي‌گردد. در مبحث پايداري و كنترل عمدتا تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت جريان لزج در مقابل جريان غير لزج

دانلود پاورپوینت جريان لزج در مقابل جريان غير لزج براي جريان‌هاي اطراف دوكواره(ايرفويل‌ها)، مثل مقطع بال در شكل 1 نظريه جريان غير لزج مي‌تواند توزيع فشار و نيروي برا را برجسم به خوبي محاسبه كند و شكل صحيحي از خطوط جريان و ميدان جريان دور از جسم را ارائه دهد. اما چون اصطكاك(تنش برشي) يكي از منابع اصلي نيروي پساي آيروديناميك است، نظريه جريان غير لزج به تنهايي از پيش‌بيني دقيق كل پسا عاجز است. در مقابل، جريان‌هاي نيز وجود د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود پاورپوینت نرخ صعود RATE OF CLIMB

دانلود پاورپوینت نرخ صعود RATE OF CLIMB در مبحث ميزان صعود دو سوال زير مطرح مي‌شود: 1-هواپيما چه مقدار سريع مي‌تواند اوج بگيريد (نرخ صعود)، 2-و چه زماني طول مي‌كشد تا به يك ارتفاع مشخص برسد (زمان صعود). هواپيمائي را در پرواز بدون شتاب، پايدار، در حال اوجگيري در نظر بگيريد.  سرعت در امتداد مسير پرواز و مسير پرواز زاويه را با امتداد افق مي‌سازد.  نيروي برآ و پسا عمود و موازي سرعت مي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه يازدهم)

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه يازدهم) اصل سوم ترمودینامیک آنتروپی هر جسم خالص ساده یا مرکب به شکل بلور کامل در صفر مطلق صفر است. نتیجه : از آنجا که تمام مولکولها در شبکه های بلوری در یک کریستال در تعادل کامل هستند و هیچ گونه تغییر و جابه جایی ندارند ، می توان گفت در صفر مطلق نظم کامل برقرار است . هر چیزی در جای خودش است هیچ حرکت مولکولی وجود ندارد. سرمايش توجه : انبساط آدیاباتیک گازها باعث کاهش دما می شود. غیر مغناطیس کردن آدیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه هفتم)

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه هفتم) اصل اول ترمودینامیک = اصل بقای انرژی  اصل اول ترمودیک بیان کننده رابطه بین کار و گرما و تبدیل آن دو به یکدیگر جیمز وات اولین کسی که به طور عملی گرما را به کار تبدیل کرد. بازده یک ماشین عبارت است از نسبت کاری که ماشین ایجاد می کند به گرمایی که از منبع گرم دریافت می دارد. ماشین :دستگاه مبدل انرژی از یک شکل به شکل دیگر مثال: ماشین گرمایی:مبدل گرما به کار موتور الکتریکی:مبدل انرژی برق به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه اول)

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه اول) سرفصل ها: مقدمه قانون صفرم و قانون اول خواص ماده خالص (گازها و مایعات) قانون دوم و سوم خواص ترمودینامیکی سیالات خواص ترمودینامیکی مخلوطهای همگن تعریف قديمی: علم ترموديناميك، چنانچه از نامش برمی آيد علمي است كه به مطالعه ي رابطه ي بين كار و گرما و چگونگي تبديل آن ها به يكديگر مي پردازد. ترموديناميك، به مطالعه گرما و حركت، روابط بين گرما و انرژي مكانيكي، الكتريكي، و ساير انرژيها، مربوط مي&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه پنجم)

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه پنجم) مسایل عمده توان مورد نياز تجهیزات مکانیکی در فرایندهای جریانی (میکسر، پمپ، کمپرسور و...) محاسبه گرما و کار مورد نیاز برای تغییر مورد نظر (مبدلهای حرارتی، ازدیاد برداشت بروش حرارتی بخار یا احتراق و ...) حذف گرما از یک سیستم (رآکتور،  ...) مسایل احتراق و واکنشهای گرمازا یا گرماگیر شامل 32 اسلاید powerpoint   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه دهم)

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه دهم) آنتروپی سیستم: بی نظمی وضعیتی تغییرات آنتروپی مربوط به تغییرحالت جسم خالص انواع تغییر حالت جسم خالص: تغییرات آنتالپی جسم خالص در اثر تغییر دما – اندازه گیری گرما سنجی گرم کردن جسم خالصی که دارای حالت کریستالی و در دمای صفر مطلق است باعث افزایش دمای جسم و نهایتاً با افزایش آنتروپی همراه است. و تا نقطه ذوب ادامه دارد . دیاگرام مولیر نمودار آنتالپی برحسب آنتروپی برای بررسی تجهیزات فرایندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(10):

آخرین محصولات فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس