فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک

دانلود پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک کنترل تعادل در حالت ایستاده دو ایده در کنترل تعادل: 1-CNS تعادل را به صورت فیدبک با تولید نیروهای اصلاح کننده ماهیچه ای، در پاسخ خودکار به انحراف از وضعیت تعادلی کنترل می کند. 2-تصحیحات پیش بینی کننده فید فوروارد نیز برای حفظ تعادل حالت ایستاده مورد نیاز است. کنترل فیدبک دو عامل اصلی تعیین کننده نیروی ماهیچه: 1-وضعیت تعادلی مرجع بدن 2-انحراف وضعیت بدن از این وضعیت مرجع مشخصه کنترل فیدبک: تغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت انتقال حرارت

دانلود پاورپوینت انتقال حرارت پدیدهانتقال‌حرارت چیست ؟ اصول مهندس ي بر مبنا ي سه اصل بنا شده   1.انتقال جرم (انتقال جرم) 2.انتقال اندازه حرکت (مکانیک سیالات ) 3.انتقال انرژ ي ( انتقال‌حرارت )      انتقال‌حرارت زمانی  رخ میدهد  که دو سیستم  انرژ ي ‌ها ي متفاوتی  داشته باشند . انرژ ي از جا يي که انرژ ي بیشتر  دارد به مکان ي که انرژ ي کمتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت مقدمه‌اي بر هدايت موشك‌هاي كروز

دانلود پاورپوینت مقدمه‌اي بر هدايت  موشك‌هاي كروز موشك كروز به نوعي يك هواپيماي بدون‌خلبان است كه مبتني بر برنامه‌ريزي پيش از پرواز يا برنامه‌ريزي حين پرواز به سوي هدفي مشخص هدايت مي‌گردد. ويژگي‌هاي پرواز موشك كروز: پرواز در ارتفاع پايين براي پنهان شدن از ديد رادار براي نوع ضد كشتي پرواز در ارتفاع پايين براي پنهان شدن در ميان عوارض زمين (براي پنهان شدن از ديد رادار) وجود مكان‌هاي خطرناك يا صعب‌العبور در مسير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخچه‌ی فیزیک حرارت

دانلود پاورپوینت تاریخچه‌ی فیزیک حرارت امپدوکلس در قرن پنجم قبل از میلاد ادعا کرد که چهارعنصر خاک، هوا، آتش، و آب و دو نیروی محرک عشق و نفرت وجود دارد. هرچه آتش موجود در یک جسم بیش‌تر باشد آن جسم گرم‌تر خواهد بود. ظهور فلوژیستون در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی نظریه‌ی چهار عنصر منسوخ شد. در سال 1700 استال فرایند اشتعال را به‌عنوان آزادسازیِ فلوژیستون به جامعه‌ی علمی معرفی نمود. و این نظریه تا یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت جریان آب در خاک

دانلود پاورپوینت جریان آب در خاک جریان آب در خاک (تراوش ،زه خاک،seepage) ، تابع قانون برنولی است. 1-اختلاف ایستایی کامل باعث ایجاد جریان میشود. 2-جریان از نقطه ای با ایستایی بیشتر به سمت نقطه با ایستایی کمترجریان دارد. 3-علت افت ایستایی انرژی آب در اثر عبور از بین ذرات کم میشود. قانون دارسی –ویسباخ در مورد جریان آب در خاک: قانون دارسی سرعت ظاهری جریان آب را در خاک به شیب ایستایی و جنس خاک ربط میدهد نحوه ی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت انديکاتريکس(Indicatrix)

دانلود پاورپوینت انديکاتريکس(Indicatrix) شکلی هندسي هستند که مبين بزرگی ضريب شکست و جهت ارتعاش نور عبوری در هر نقطه در داخل بلور می باشد. بيضی هست که در آن اندازه بردارها از مرکز بيضی تا سطح آن مبين بزرگی و جهت ارتعاش نور عبوری در آن نقطه خاص می باشد. انديکاتريکس در بلورهاي يک محوری يک جسم بيضوي دوار است که محور نوري، محور چرخشي آن است. دو ضريب شکست اصلي ω وε بر دو محور اصليx  و z منطبق است که به ترتيب پرتوهای نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت ديناميك پرواز

دانلود پاورپوینت  ديناميك پرواز يكي از مباحث اصلي در پرواز وسايل پرنده( اعم از هواپيما، موشك، هليكوپتر و ...) ديناميك پرواز است. اين مبحث شامل سه موضوع اصلي زير مي‌باشد: الف- كارايي يا عملكرد پروازي(Performance) ب- پايداري و كنترل (Stability & Control) ج- آيرو الاسيسيته (Aeroelasticity) در مباحث كارايي عمدتا تعادل نيروها مد نظر بوده و موضوعات در محدوده زماني ساعت بررسي مي‌گردد. در مبحث پايداري و كنترل عمدتا تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت جريان لزج در مقابل جريان غير لزج

دانلود پاورپوینت جريان لزج در مقابل جريان غير لزج براي جريان‌هاي اطراف دوكواره(ايرفويل‌ها)، مثل مقطع بال در شكل 1 نظريه جريان غير لزج مي‌تواند توزيع فشار و نيروي برا را برجسم به خوبي محاسبه كند و شكل صحيحي از خطوط جريان و ميدان جريان دور از جسم را ارائه دهد. اما چون اصطكاك(تنش برشي) يكي از منابع اصلي نيروي پساي آيروديناميك است، نظريه جريان غير لزج به تنهايي از پيش‌بيني دقيق كل پسا عاجز است. در مقابل، جريان‌هاي نيز وجود د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود پاورپوینت نرخ صعود RATE OF CLIMB

دانلود پاورپوینت نرخ صعود RATE OF CLIMB در مبحث ميزان صعود دو سوال زير مطرح مي‌شود: 1-هواپيما چه مقدار سريع مي‌تواند اوج بگيريد (نرخ صعود)، 2-و چه زماني طول مي‌كشد تا به يك ارتفاع مشخص برسد (زمان صعود). هواپيمائي را در پرواز بدون شتاب، پايدار، در حال اوجگيري در نظر بگيريد.  سرعت در امتداد مسير پرواز و مسير پرواز زاويه را با امتداد افق مي‌سازد.  نيروي برآ و پسا عمود و موازي سرعت مي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه يازدهم)

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک (جلسه يازدهم) اصل سوم ترمودینامیک آنتروپی هر جسم خالص ساده یا مرکب به شکل بلور کامل در صفر مطلق صفر است. نتیجه : از آنجا که تمام مولکولها در شبکه های بلوری در یک کریستال در تعادل کامل هستند و هیچ گونه تغییر و جابه جایی ندارند ، می توان گفت در صفر مطلق نظم کامل برقرار است . هر چیزی در جای خودش است هیچ حرکت مولکولی وجود ندارد. سرمايش توجه : انبساط آدیاباتیک گازها باعث کاهش دما می شود. غیر مغناطیس کردن آدیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(10):

آخرین محصولات فروشگاه