فایل استوری ارتباط با پشتیبانی فروشگاه فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy process-AHP ) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد . اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی اصل 1. شرط معکوسی ( Reciprocal Condition ) اصل 2. همگنی ( Homogeneity ) اصل 3. وابستگی ( Dependency ) اصل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری

دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری سرشماری در مقابل نمونه گیری سرشماری: جمع آوری داده از کلیه اعضاء (عناصر) جامعه مورد نظر   نمونه گیری: جمع آوری اطلاعات از قسمتی از جامعه موردنظر (تعداد معدودی از عناصر جامعه) به عنوان نمونه جامعه و تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه   نکته: عنصر لزوما تنها به افراد اشاره ندارد بلکه شرکتهای تولیدی، سازمانها، بازارها، کشورها و ... را نیز شامل میشود. تعریف جامعه هدف جامعه هدف: مجموعه ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت پروژه آمار

دانلود پاورپوینت پروژه آمار چارک •10-10-10-5/11-5/11-13-13-14-14-15-15-5/15-5/15-16-16-18-18-5/18-5/18-5/19-5/19   •چارک اول=5/11 •چارک دوم=15-15 •چارک سوم=18 •چارک چهارم=5/19 شامل 18 اسلاید powerpoint ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله آمار استنباطی پیشرفته

دانلود مقاله آمار استنباطی پیشرفته آزمون فرضیه، در اوایل قرن هیجدهم مطرح گردید و برای اولین بار در مقاله ای که جان آربون نات در سال 1710 نوشت، از آن، بحث شد. آزمون فرضیه یک فرایند استنتاجی است که هدف آن برآورد پارامتر جامعه ای است که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است. آزمون فرضیه (در آمار پارامتریک و غیر پارامتریک) با صورت بندی کردن فرضیه های آماری آغاز می شود. به عبارت دیگر، در آزمون فرضیه، یک ارزش معین در ذهن وجود دارد و فر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي

دانلود مقاله ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي در اين گزارش ما به بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي كه بر پايه مكانيزم قفل دو مرحله اي(2 Phase Locking)   ايجاد شده اند خواهيم پرداخت. محور اصلي اين بررسي بر مبناي تجزيه مساله كنترل همروندي به دو حالت read-wirte و write-write مي‌باشد. در اين مقال، تعدادي از تكنيكهاي همزمان سازي براي حل هر يك از قسمتهاي مساله بيان شده و سپس اين تكنيكها براي حل كلي مساله با يكديگر تركي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق تعاريف و ويژگي‌هاي بنيادي توابع مثلثاتي

دانلود تحقیق تعاريف و ويژگي‌هاي بنيادي توابع مثلثاتي اندازه كمان بر حسب راديان، دايره مثلثاتي دانش‌آموزان اولين چيزي را كه در مطالعه توابع مثلثاتي بايد بخاطر داشته باشند اين است كه شناسه‌هاي (متغيرهاي) اين توابع عبارت از اعداد حقيقي هستند. بررسي عباراتي نظير sin1، cos15، (نه عبارات sin10، cos150،) ، cos (sin1) گاهي اوقات به نظر دانشجويان دوره‌هاي پيشدانگاهي مشكل مي‌رسد. با ملاحظه توابع كماني مفهوم تابع مثلثاتي نيز تعميم داده مي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پروژه بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران

دانلود پروژه بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران ما دانش آموزان با انجام تحقیقی که به عمل آمده سعی بر این داشته تا تقریباً با داشتن متوسط حداقل 150 داده سن مناسب ازدواج برای دختران را البته در محدوده دبیرستان تخمین بزنیم . با تلاشی پی در پی دوستان واعضای گروه والبته همکاری دانش آموزان عزیز این تحقیق به پایان رسید . وهم اکنون در دست شما می باشند . با انجام این تحقیقات نشان داده شده که این سن مناسب ازدواج برای دختران در نتیجه اول 20 سالگی ودر مرت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پروژه روش‌هاي مقداري

دانلود پروژه روش‌هاي مقداري واحد توليدي البرز دو نوع متفاوت كالا (x2,x1) توليد مي‌كند به منظور توليد هر يك از اين دو كالا ساعاتي از ماشين آلات و ساعاتي از كارگر نياز دارد تعداد ساعات ماشين‌آلات موجود در هفته 30 ساعت و تعداد ساعات موجودي اگر 80 ساعت مي‌باشد. اين تعداد ساعات ثابت و بيش از آن موجود نمي‌باشد در نتيجه توليد كننده نمي‌تواند بدون توجه به محدود بودن منابع هر چه بخواهد توليد كند به منظور تولي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق انديس PI در گرافها

دانلود تحقیق انديس PI در گرافها انديس PI در گرافها انديس PI معرف پايداري گراف است كه به صورت جمع، حاصل جمع‌هاي  با مد نظر قرار دادن كلية يالهاي گراف همبندي به صورت e=ur تعريف مي‌شود.    تعداد يالهايي از G است كه به u از v نزديكترند و  تعداد يالهايي از G هستند كه به v از u نزديكترند. در اين حاصل جمع كليه يالهاي مد نظر قرار مي‌گيرند تنها يالهايي كه از دو انتهاي e به يك فاصله‌اند در محاس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(3):

آخرین محصولات فروشگاه